Hjälp/Help

Recensionssök

 

År 1966 började svenska recensioner av litterära verk att indexeras och sparas i elektroniska media. Vårt kulturarv från perioden dessförinnan har tills nu varit tillgängligt endast i pappersform.

Vi har målet att katalogisera och indexera över 100 000 recensioner av svenska och utländska litterära verk i vår databas, från 1916 till 1972.

En ansenlig del av dessa är redan nu tillgängliga för forskare och intresserad allmänhet
- i dagsläget finns index på nästan 40 000 recensioner i databasen.

Du kan söka fram statistik och beställa material som vi skickar per post eller som du själv avhämtar på SOL-centrum vid Lunds Universitet.


Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig utgivare: Eva Wiberg

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet