Hjälp/Help

Nyheter

 

v 1.3  2008-12-30
Systemet färdigt för leverans.
Uttestning, paketering och kompletterande layoutarbeten klart.
Funktioner för användarhjälp, nyheter och kundinformation.
Mer än 36 000 indexeringar klara.

v 1.2  2008-12-11
Sökhistorik med upprepning av gjorda sökningar.
Anpassning till Lunds Universitets grafiska profil.
Webbsäkra färger som valalternativ.
Databasjusteringar, kontroll- och arkiveringsfunktioner.

v 1.1  2008-10-30
Statistikfunktionen implementerad.
Beställning av recensioner också från statistikgenerade formulär.
Ajax-teknik ersätter all formulärgenerering i program för resultat- och statistikvisning.

v 1.0  2008-09-29
Grundfunktionen implementerad.
Enkel och avancerad sökning samt visning av en sökresultatlista.
Beställningsfunktion med visning av gjorda resp levererade beställningar.
Ca 28 000 indexeringar klara.


Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig utgivare: Eva Wiberg

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet